NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe
Søketester

Adresse
Port
Database

Fyll ut oppkoblingsparametere til aktuell Z39.50-server.
Trykk deretter på Test-knappen for å teste hvilke søkeattributtkombinasjoner ihht. Norsk Z39.50-profil versjon 2.1 som Z39.50-serveren støtter.