NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe
Resultattester

Søk
Adresse
Port
Database

Skriv inn søkestreng. Velg søkefelt. Søket må minst gi 1 treff. Fyll ut oppkoblingsparametere til aktuell Z39.50-server.
Trykk deretter på Test-knappen for å teste hvilke resultatkombinasjoner ihht. Norsk Z39.50-profil versjon 2.1 som Z39.50-serveren støtter.